Veiklos sritys

Meno mokyklos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)

 • Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 • Pagrindinė veiklos rūšis: kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

Kitos veiklos rūšys

 • Kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.
 • Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 • Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
 • Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30.
 • Nuosavo arba nuomojamo 3 nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 • Meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04.
 • Priėmimas
 • Mokestis už mokslą
 • Pamokų laikas
 • Mėnesio veiklos planas