Administracija

Rasa Norvilienė Direktorė

Kontaktai Telefonas +370 688 11 781

El. paštas Rašyti

Olga Zubavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, forfepijono mokytoja metodininkė

Kontaktai Telefonas +370 616 24 058

El. paštas Rašyti

Dalia Žitkuvienė Raštvedė

Kontaktai Telefonas +370 687 54 398

El. paštas Rašyti

Laimutė Slavinskienė Vyriausioji buhalterė

Kontaktai Telefonas +370 687 54 398

El. paštas Rašyti

Albertas Gaidys Ūkvedys

Kontaktai Telefonas +370 687 54 398

El. paštas Rašyti

  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas