Dažniausiai užduodami klausimai

Nuo kelių metų galima mokytis Birštono meno mokykloje (BMM)?
Mokykloje mokome vaikus nuo 4 metų (ankstyvojo meninio ugdymo programa)

Kada prasideda ir baigiasi mokslo metai, atostogos?
Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną, ugdymas tęsiasi iki gegužės 31 dienos, mokinių atostogos sutampa su atostogų datomis Birštono gimnazijoje

Ar į BMM priimate tik nuo rugsėjo 1 dienos?
Prašymai mokytis meno mokykloje priimami iki rugsėjo 15 dienos. Prašymai mokytis mokykloje pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas priimami visus metus. Išimtiniais atvejais, esant laisvų vietų klasėje bei teigiamai įvertinus meninius gebėjimus, mokiniai gali būti priimami ir per mokslo metus.

Ar reikia mokėti už mokslą?
Taip, atlyginimo už mokykloje teikiamas paslaugas galite rasti skiltyje „Mokestis už mokslą“.


Kokios programos vykdomos mokykloje?
Birštono meno mokyklos mokiniai gali rinktis šias programas:
Ankstyvojo meninio ugdymo (trukmė – 3 metai);
Formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo (trukmė – 4 metai);
Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė – 4 metai);
Formalųjį švietimą papildančio pradinio dailės ugdymo (trukmė 3 – metai);
Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio dailės ugdymo (trukmė – 4 metai);
Formalųjį švietimą papildančio pradinio choreografijos ugdymo (trukmė – 3 metai);
Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio choreografijos ugdymo (trukmė – 4 metai);
Formalųjį švietimą papildančio pradinio teatrinio meno ugdymo (trukmė – 2 metai);
Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio teatrinio meno ugdymo (trukmė – 4 metai);
Neformaliojo vaikų švietimo išplėstinio meninio ugdymo (trukmė – 2 metai);
Neformaliojo vaikų švietimo muzikos mėgėjų ugdymo (trukmė – 2 metai);
Neformaliojo vaikų švietimo profesinės linkmės dailės ugdymo (trukmė – 2 metai);
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo meninio ugdymo (trukmė – 2 metai);
Ilgalaikę neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo saviraiškos (dizaino ir kt.) ugdymo.

Ar galima mokytis skirtinguose skyriuose vienu metu?
Mokiniai gali mokytis ne daugiau, kaip dvejose ugdymo programose

Ar yra stojamieji egzaminai?
Priimant į mokyklą, tikrinami mokinių meniniai gebėjimai:
muzikoje - muzikinė klausa, atmintis, ritmo pojūtis;
dailėje - spalvinė raiška, kompozicijos gebėjimai;
choreografijoje - klausa, ritmo pojūtis, fiziniai duomenys;
teatro mene - aktoriniai gebėjimai, iškalba, artistiškumas, motyvacija

Ar nuomojate instrumentus?

Taip, besimokantiems, neturintiems namuose reikiamo instrumento, suteikiame instrumentų
(smuikas, saksofonas, gitara, fleita) nuomos galimybę.

  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas