Vizija, misija

Meno mokyklos vizija

Vieninga bendruomenė, patraukli meninės krypties uugdymo institucija Birštone, garsinanti mokyklos ir Birštono vardą respublikoje ir už jos ribų.

Meno mokyklos misija

Harmoninga ir demokratiška, sudaranti sąlygas ir galimybes ugdyti kiekvieno bendruomenės nario meninius gebėjimus bei organizuoti tikslingą laisvalaikio užimtumą bei dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas