Metodinės grupės

Mokytojų metodinių grupių funkcijos

 • Planuoja ir koordinuoja dailės ir muzikos mokytojų metodinę veiklą, rengia metodinius pasitarimus;
 • Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus;
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą;
 • Kartu su Mokyklos vadovu, skyrių vedėjais nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, derina mokomųjų dalykų bendrąsias programas;
 • Gali pareikšti nuomonę Mokyklos mokytojų atestacijos komisijai dėl mokytojų kompetencijos ir galimybių įgyti tam tikrą kvalifikacinę kategoriją;
 • Teikia siūlymus Mokyklos direktoriui, Birštono savivaldybės meno mokytojų metodiniam būreliui;
 • Metų pabaigoje svarsto mokytojų metodinės veiklos rezultatus.
Metodinės grupės

MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Nariai: meno mokyklos muzikos mokytojai.
Pirmininkas: saksofono mokytojas ekspertas Mindaugas Bivainis.

DAILĖS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Nariai: meno mokyklos dailės mokytojai
Pirmininkas: dailės mokytojas ekspertas Remigijus Janušaitis

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja

 • Priėmimas
 • Mokestis už mokslą
 • Pamokų laikas
 • Mėnesio veiklos planas