Apie mus

Meno mokyklos vizija - vieninga bendruomenė, patraukli meninės krypties uugdymo institucija Birštone, garsinanti mokyklos ir Birštono vardą respublikoje ir už jos ribų.

Meno mokyklos misija - harmoninga ir demokratiška, sudaranti sąlygas ir galimybes ugdyti kiekvieno bendruomenės nario meninius gebėjimus bei organizuoti tikslingą laisvalaikio užimtumą bei dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas