Administracija

Rasa Norvilienė Direktorė
Olga Zubavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, forfepijono mokytoja metodininkė
Dalia Žitkuvienė Raštvedė
Laimutė Slavinskienė Vyriausioji buhalterė
Albertas Gaidys Ūkvedys

  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas