Kitos programos

Neformalusis švietimas mokykloje vykdomas remiantis trumpalaikėmis ugdymo programomis, skirtomis tenkinti ugdytinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokykloje vykdomos šios neformaliojo švietimo ugdymo programos:

  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas