Kitos programos

Neformalusis švietimas meno mokykloje vykdomas remiantiss trumpalaikėmis ugdymo programomis, skirtomis tenkinti ugdytinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti tapri aktyviais visuomenės nariais.

Mokykloje vykdomos šios neformaliojo švietimo ugdymo programos:

  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas