Mokestis už mokslą

Vadovaujantis Birštono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. TSE-116, atlyginimo dydis už Birštono meno mokykloje teikiamas ugdymo paslaugas susiejamas su bazinės socialinės išmokos dydžiu (BSI), kuris pagal 2023-12-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 946 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžio patvirtinimo“ nuo 2024-01-01 sudaro 55 Eur:

  • už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformaliojo vaikų švietimo programas - 35 procentai 1 BSI, t. y. 19,25 Eur už mėnesį
  • už suaugusiųjų neformalaus ugdymo dailės programą (grupėje) - 40 procentai 1 BSI, t. y. 22,00 Eur už mėnesį
  • už už suaugusiųjų neformalaus ugdymo programą (individualiai) - 45 procentai 1 BSI, t. y. 24,75 Eur už mėnesį.
Atnaujinta: 2024-04-09
  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas