Darbo užmokestis

2023 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis per mėnesį, Eur Išmokėtas vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, Eur
Direktorius 1 Neskelbiama Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama Neskelbiama
Ūkvedys 1 Neskelbiama Neskelbiama
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama Neskelbiama
Raštvedys 1 Neskelbiama Neskelbiama
Vyresnysis mokytojas  10 1091,23 650,54
Mokytojas metodininkas 7 1273,27 755,11
Mokytojas ekspertas 2 1686,10 1015,39
Renginių organizatorius 1 Neskelbiama Neskelbiama
Koncertmeisteris 1 Neskelbiama Neskelbiama
Derintojas 1 Neskelbiama Neskelbiama
Valytojas 2 Neskelbiama Neskelbiama
Budėtojas 1 Neskelbiama Neskelbiama

LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2018-12-15), punktas 22.3.  Darbuotojas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų skelbiama interneto svetainėje. 

Atnaujinta: 2024-04-09
  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas