Muzikos instrumentų nuoma

Meno mokyklos mokiniai - mums patys svarbiausi!

Besimokantiems, neturintiems namuose reikiamo instrumento, siūlome pasinaudoti instrumento nuomos galimybe.

Išnuomojami tik tvarkingi muzikos instrumentai, ugdytinio tėvams (globėjams) sudarius patvirtintos formos muzikos instrumento nuomos sutartį su Meno mokykla.

Nuomojami instrumentai:

  • Smuikas
  • Saksofonas
  • Gitara 
  • Fleita
Paslauga Įkainiai, Eur

Muzikos instrumento nuoma mokyklos mokiniui vienam mėnesiui

5,00
Muzikos instrumento nuoma mokyklos mokiniui vieniems metams 45,00

Už instrumentų nuomą meno mokykloje atsakingi asmenys

Rasa Norvilienė Direktorė

Olga Zubavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, forfepijono mokytoja metodininkė

  • Priėmimas
  • Mokestis už mokslą
  • Pamokų laikas
  • Mėnesio veiklos planas