BIRŠTONO MENO MOKYKLA

I PRADINIO UGD. KLASĖS PARODA
II PRADINIO UGD. KLASĖS PARODA
III PRADINIO UGD. KLASĖS PARODA
I  PAGR. UGD. KLASIŲ PARODA
II PAGR. UGD. KLASIŲ PARODA
III - IV PAGR. UGD. KLASIŲ PARODA
PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO KONCERTAS
PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO KONCERTAS
DIZAINO STUDIJOS PARODA
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Birštono meno mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus
funkcijas :
Olga Zubavičienė

Adresas : J. Basanavičiaus a. 6, LT- 59211, Birštonas
Telefonas : +370 319 655 67
El. pašt. : birstonomenas@gmail.com

Įmonės kodas : 190025029

Paramos ir labdaros gavėjo sąskaita:
AB Swedbank, banko kodas 73000,
sąskaita LT157300010101056617
 
Biudžeto sąskaitos:
AB Šiaulių bankas Birštono KAS,
banko kodas 71816
sąskaita LT757181600000130581
AB Swedbank, banko kodas 73000
sąskaita LT817300010083073666
Specialiųjų programų įmokų
(mokesčio už mokslą) sąskaita
AB Swedbank, banko kodas 73000
sąskaita LT977300010083073378