Direktorė ­- ­ Laimutė Raugevičienė
  +370 319 65 744
Vyr. buhalterė +370 319 65 567
Faks. +370 319 65 744
e.paštas
birstonomenas@gmail.com

 
Adresas : J. Basanavičiaus a. 6, LT- 59211 Birštonas
Įmonės kodas 190025029
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Paslaugos
Nuorodos
BIRŠTONO MENO MOKYKLA
Birštono savivaldybė
 
 
 
Teisinė informacija
Mokyklos vertybės
Kūrybiškumas, bendruomeniškumas, tautiškumas,
savarankiškumas, atsakomybė, atvirumas
Mokyklos vizija
Birštono meno mokykla - atvira meninės krypties ugdymo institucija Birštone, garsinanti vardą respublikoje ir už jos ribų.
Misija
Birštono meno mokykla - harmoninga ir demokratiška, sudaranti sąlygas ir galimybes ugdyti kiekvieno bendruomenės nario meninius gebėjimus bei organizuojanti tikslingą laisvalaikio užimtumą.
Mokyklos himnas
Meno mokykla
Mums labai miela.
Norim eiti į ją
Rytą ir vakare.

Įžengus čionai
Paskęsi garsuos.
Instrumentų gausa
Akordus vis gros.
Pažvelgus viršun
Matai daug spalvų.
Piešti norisi tuoj
Ir ateiti rytoj.

Meno mokykla
Mums labai miela.
Norim eiti į ją
Rytą ir vakare.
Mokyklos herbas