MUZIKINIS SKYRIUS

Čia vaikai mokomi muzikuoti šiais instrumentais: fortepijonu, smuiku, gitara, saksofonu, mušamaisiais instrumentais bei dainuoti
ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO
PROGRAMA
Į ankstyvojo ugdymo grupę vaikai priimami nuo 4 metų. Ikimokyklinio amžiaus vaikams vyksta dailės ir muzikos pamokėlės. Vėliau jie gali mokytis groti pasirinktais instrumentais ar dainuoti.
PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO
PROGRAMA

Pagrindinis ugdymas trunka ketverius metus ir skirtas 11-16 metų mokiniams, baigusiems pradinio ugdymo programą. Programos tikslas tobulinti mokinių grojimo pasirinktais instrumentais įgūdžius, sistemingai plėsti teorines muzikos žinias (solfedžio), bei sutekti bendrąsias (ansamblio, antro instrumento, choro ,muzikos istorijos) ir dalykines muzikines kompetencijas. Šią programą baigusiems mokiniams išduodamas LR švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO
PROGRAMA
Pradinis ugdymas trunka ketverius metus ir skirtas 7-11 metų mokiniams. Programos tikslas –suteikti mokiniui pradinius muzikavimo pasirinktu instrumentu grojimo įgūdžius, teorines muzikos žinias (solfedžio), bendrąsias (ansamblio, antro instrumento, choro) ir dalykines muzikines kompetencijas.
MĖGĖJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA
Ši programa yra 2 metų apimties, skirta suaugusiems, norintiems papildyti savo išsilavinimą muzikinėmis žiniomis ir gebėjimais.
IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA
Ši programa yra 2 metų apimties, siūloma mokiniams, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir suteikia galimybę toliau gilinti muzikavimo įgūdžius.
MOKYTOJAI
MOKYTOJA METODININKĖ
Olga Zubavičienė
Solfedžio
Fortepijonas
VYR. MOKYTOJA
Violeta Bingelienė
Papildomas fortepijonas
VYR. MOKYTOJAS
Kęstutis Didvalis
Mušamieji
MOKYTOJA METODININKĖ
Dalia Laimutė
Jegelevičienė
Fortepijonas
MOKYTOJA METODININKĖ
Renata Bivainienė
Fortepijonas
MOKYTOJAS METODININKAS
Mindaugas Bivainis
Saksofonas
MOKYTOJA METODININKĖ
Reda Černiauskienė
Dainavimas
VYR. MOKYTOJA
Angelina Šližienė
Smuikas, papildomas fortepijonas
MOKYTOJA METODININKĖ
Ramunė Liutvynskienė
Dainavimas
VYR. MOKYTOJA
Eglė Kiškienė
Fortepijonas
VYR. MOKYTOJAS
Romanas Lykovas
Gitara
MOKYTOJA METODININKĖ
Danguolė Kolpakovienė
Smuikas
KONCERTMEISTERĖ
Oksana Kovalenko
DERINTOJAS
Valeriy Sogachev
VYR. MOKYTOJA
Viktorija Karžinauskienė
Muzikos istorija, papildomas fortepijonas.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Direktorė : LAIMUTĖ RAUGEVIČIENĖ

Adresas : J. Basanavičiaus a. 6, LT- 59211, Birštonas
Telefonas : +370 618 67080
El. paštas : birstonomenas@gmail.com

Įmonės kodas : 190025029

Paramos ir labdaros gavėjo sąskaita:
AB Swedbank, banko kodas 73000,
sąskaita LT157300010101056617

Biudžeto sąskaitos:
AB Šiaulių bankas Birštono KAS,
banko kodas 71816
sąskaita LT757181600000130581
AB Swedbank, banko kodas 73000
sąskaita LT817300010083073666
Specialiųjų programų įmokų
(mokesčio už mokslą) sąskaita
AB Swedbank, banko kodas 73000
sąskaita LT977300010083073378