Direktorė ­- ­ Laimutė Raugevičienė
  +370 319 65 744
Vyr. buhalterė +370 319 65 567
Faks. +370 319 65 744
e.paštas
birstonomenas@gmail.com

 
Adresas : J. Basanavičiaus a. 6, LT- 59211 Birštonas
Įmonės kodas 190025029
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Paslaugos
Nuorodos
BIRŠTONO MENO MOKYKLA
Birštono savivaldybė
 
 
 
Teisinė informacija
 
DAILĖS SKYRIUS
Čia vaikai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos, kompiuterinės grafikos, keramikos ir meno istorijos.
Tai trejų metų dailės ugdymo programa, skirta iki 10 metų amžiaus vaikams
PRADINIO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA
PAGRINDINIO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA
Tai ketverių metų dailės ugdymo programa, kurią baigus išduodami LR švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo švietimo pažymėjimai.
PROFESINĖS LINKMĖS DAILĖS UGDYMO PROGRAMA
Ši programa skirta baigusiems pagrindinį ugdymą arba anksčiau nesimokiusiems, kurie nori gilinti žinias ir ruošiasi toliau studijuoti su daile susijusius mokslus.
Pagal ją ugdomi ikimokyklinio amžiaus 5 -6 metų vaikai.
ANKSTYVOJO MENINIO UGDYMO PROGRAMA
SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS MOKYMO PROGRAMA
Ši programa skirta suaugusiems nuo 18 metų amžiaus.