BIRŠTONO MENO MOKYKLA

DAILĖS SKYRIUS

Čia vaikai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos, kompiuterinės grafikos, keramikos ir meno istorijos.
2019/2020 M. M. BAIGIAMIEJI  DARBAI
ANKSTYVOJO MENINIO UGDYMO
PROGRAMA
Pagal ją ugdomi ikimokyklinio amžiaus 5 - 6 metų vaikai.
PRADINIO DAILĖS UGDYMO
PROGRAMA
Tai trejų metų dailės ugdymo programa, skirta iki 10 metų amžiaus vaikams
PAGRINDINIO DAILĖS UGDYMO
PROGRAMA
Tai ketverių metų dailės ugdymo programa, kurią baigus išduodami LR švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo švietimo pažymėjimai.
SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS MOKYMO PROGRAMA
Ši programa skirta suaugusiems nuo 18 metų amžiaus.
PROFESINĖS LINKMĖS DAILĖS UGDYMO PROGRAMA
Ši programa skirta baigusiems pagrindinį ugdymą arba anksčiau nesimokiusiems, kurie nori gilinti žinias ir ruošiasi toliau studijuoti su daile susijusius mokslus.
MOKYTOJAI
MOKYTOJA METODININKĖ
Eglė Aina Janušaitienė
VYR. MOKYTOJA
Rasa Mekionienė
MOKYTOJAS - EKSPERTAS
Remigijus Janušaitis
VYR. MOKYTOJA
Laima Petraškienė

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Double click to edit