ADMINISTRACIJA
DIREKTORĖ
DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI,
ATLIEKANTI DIREKTORĖS FUNKCIJAS
Olga Zubavičienė
RAŠTVEDĖ
Dalia Žitkuvienė
VYR. BUHALTERĖ
Aušra Dagilytė
ŪKVEDYS
Albertas Gaidys
KITAS PERSONALAS
DERINTOJAS
Valeriy Sogachev
BUDĖTOJA
Dženeta Bendaravičienė
VALYTOJA
Vilija Milašauskienė

KONTAKTINĖ INFORMACIJA